Reagerer på avgjørelsen: – Helt ubegripelig

1 month ago 17Gjenopptakelseskommisjonen kom med sin konklusjon under en pressekonferanse mandag ettermiddag. Det har gått seks år siden begjæringen om gjenopptakelse ble levert til kommisjonen.

Kommisjonen har kommet frem til at det ikke er grunnlag for å gjenåpne saken.

Privatetterforsker Tore Sandberg sier følgende i en uttalelse:

– For meg er det en helt uforståelig avgjørelse. Det er lagt frem så mange nye bevis at det er rett og slett ikke til å tro det vi hørte lederen for kommisjonen si, sier Sandberg etter nederlaget.

– Forstår det ikke

Per Orderud fulgte kommisjonens pressekonferanse fra Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge i Oslo.

– Jeg synes det er helt ubegripelig, jeg forstår ikke at de kunne si nei, jeg skjønner det ikke, men er ikke overrasket. Det er ikke til å tro, vi kommer ikke til å gi oss uansett. Nå skal vi bare jobbe videre, sier en tydelig preget Per Orderud.

 Cornelius Poppe / NTB
ÅSTEDET: Orderud gård i Sørumsand. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Har ikke noe valg

– Har du krefter til å gå gjennom nye runder med begjæring om gjenopptakelse?

– Jeg har ikke noe valg, da, sier en gråtkvalt Orderud, som sier de har jobbet «vanvittig mye» med saken.

Veronica Orderud har ikke kommentert avgjørelsen enda, men hennes advokat Frode Sulland sier at det åpenbart er en ekstrem skuffelse.

– Det er nesten like overraskende som det er skuffende, sier han.

Ikke gode nok bevis

Leder for kommisjonen, Kamilla Silseth, sa at det ikke foreligger nye bevis eller nye omstendighet som fører til en frifinnelse eller mildere straff. Per og Veronica Orderud får dermed ikke dommene sine opphevet.

Kommisjonen har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er framlagt nye omstendigheter eller bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse, sa Silseth.

– Dette er den mest omfattende saken kommisjonen noen gang har behandlet, poengterte hun under en kort og summarisk pressekonferanse mandag ettermiddag.

 Cornelius Poppe / NTB
Per og Veronica Orderud mener er nye beviser i Orderud-saken og begjærte av den grunn gjenopptakelse av drapssaken. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Siden trippeldrapet på Orderud gård natt til pinseaften i 1999, har Per og Veronica Orderud kjempet for sin uskyld.

Begge ble dømt til 21 år fengsel for medvirkning til overlagt drap på Pers foreldre og søster i kårboligen på gården på Sørumsand.

De har hele veien hevdet at de lå og sov i hovedhuset, ikke langt fra kårboligen, under drapsnatten. 

– Vi tar høyde for begge utfall, men kan ikke begripe at det ikke skal bli ja, men hvis det blir nei bare fortsetter vi, sa en svært spent Per Orderud under en pressekonferanse før avgjørelsen.

DNA-funn

Per og Veronicas forsvarere hadde en klar forventning om at saken skal gjenåpnes. De mener det er to hovedgrunner til at saken bør gjenåpnes: 

At rettsprosessen og dommen fra tidlig 2000-tallet inneholder mange svakheter, og at det alene bør gi grunn til gjenåpning.

I tillegg har det forekommet nye bevis i saken. Kristin Kirkemos DNA er funnet på en teipbit som ble brukt til å feste dynamitt under bilen til Anne Orderud Paust, i attentatforsøket mot henne i 1998, året før drapene.

Statsadvokat Sturla Henriksbø mener på sin side at det nye DNA-funnet støtter oppunder det påtalemyndigheten har ment hele veien. 

– Kristin Kirkemo var i sin tid tiltalt for attentatforsøket. Det at man har funnet DNA-et hennes er helt i tråd med det man trodde den gangen, og også i tråd med aktors påstand i lagmannsretten, sier Henriksbø. 

Kirkemo ble frikjent for attentatforsøket i Eidsivating lagmannsrett. 

Mange ubesvarte spørsmål

Både Per og Veronica har sonet sine dommer og lever et liv utenfor murene. Per Orderud kjøpte tilbake gården etter å ha mistet arveretten i lagmannsretten.

Kristin Kirkemo, som fikk 16 år for medvirkning til drap, har også sonet ferdig sin dom. Det var i stor grad hennes forklaringer som dro Per og Veronica inn i saken, og som ble vektlagt i rettssaken.

Lars Grønnerød fikk 18 års fengsel. Han døde i 2019.

Ingen ble dømt for selve drapshandlingen, da retten ikke har klart å bevise hvem som utførte drapene.

Read Entire Article