På oppdrag for Norsk Folkehjelp - mens han får etterlønn av Oslo kommune

2 weeks ago 19Raymond Johansen deltar i dag tirsdag, på LOs kartellkonferanse på Gol, i kraft av sin nye jobb som generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Det at han er der i kraft av sin nye jobb, skriver LO selv på fagbevegelsens nettside.

Dette til tross for at han ikke skal offisielt begynne i sin nye jobb før om tre måneder, og fortsatt får utbetalt lønn fra Oslo kommune.

Ubetalt oppdrag

Det har stormet rundt Raymond Johansen, etter at NRK i går skrev om at han får utbetalt 400.000 tusen kroner i tre måneder i etterlønn. Etter eget ønske ville han ha en pause før han begynner i den nye jobben.

Ifølge LO betaler ikke de Raymond Johansen for deltakelsen.

– Det er rutine at generalsekretæren stiller på denne konferansen. Siden det ikke er noen nå, så ble det da påtroppende generalsekretær Raymond Johansen, sier kommunikasjonsansvarlig i LO stat, Stein Erik Syrstad.

Vil gjøre en ny vurdering

På spørsmål til Oslo kommune om hvorfor Raymond kan ta oppdrag i kraft av sin nye jobb før han offisielt har begynt, svarer de følgende:

«Etter kommuneloven § 8-6 andre ledd skal ettergodtgjøringen avkortes krone for krone mot annen inntekt. Videre heter det at det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. Det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. På det tidspunktet hvor byrådet vurderte Johansens søknad, hadde han ikke en konkret stilling å gå til. Med andre ord hadde han krav på full godtgjøring.

I etterkant har Johansen fått en ny stilling som han skulle tiltre 25. januar 2024. Den 11. november fikk vi melding om at datoen kunne bli justert. Vi har også fått opplysninger fra Johansen i dag om to tilfeller av ulønnet enkeltoppdrag og kurs i forbindelse med jobben han skal tiltre.

I lys av denne informasjonen vil vi gjøre en vurdering om ettergodtgjøringen skal avkortes. Byrådslederens kontor vil komme tilbake med informasjon når saken er ferdig behandlet.»

Read Entire Article