Overraskende mange eldre forårsaker dødsulykker – gir nyere biler en del av skylda

1 month ago 40Utrykningspolitiets rapport «Dødsulykker i trafikken» viser at sjåfører i aldersgruppen over 75 år utgjorde en særlig stor andel av de drepte og av dem som forårsaket ulykker på veien i fjor.

Både politiet selv, og flere eldre NRK har snakket med, tror den avanserte teknologien i nye biler kan være en del av årsaken.

Stjeler oppmerksomheten

– Man blir for opptatt av disse skjermene. Også er det for lite kjøretrening.

Lars Henry Johnsen (86) fra Larvik har lang fartstid på norske veier.

Han har blant annet vært aktivt medlem av norsk motorsportklubb i 75 år.

Lars Henry Johnsen om eldre i trafikken

Lars Henry Johnsen hører om eldre som vegrer seg for å kjøre inn i rundkjøringer.

Foto: veslemøy prøis / NRK

Han tror uvante lyder og skjermer i nye biler kan stjele oppmerksomheten til mange eldre underveis i kjøreturen.

Johnsen mener kurs er veien å gå om hans jevnaldrende skal være godt nok rustet for å kjøre.

– Det må også være praktisk. Ikke bare teoretisk. Gjerne med en kjøreskolelærer, er hans anbefaling, og legger til at dette også gjelder han selv.

Den erfarne sjåføren hører blant annet om eldre som ikke ønsker å kjøre på motorveien.

– De tør ikke å reise ut på E18. Det kommer nok av at de har lite kjøretrening. Også er de redd for rundkjøringer. De er vant til å kjøre derfra til dit, og det er det.

At moderne utstyr kan være forvirrende er det flere som er enige i.

  • Knut Erik Nordheim

    Knut Erik Nordheim (70), Larvik

    – Det blir for mye greier. Knotter, dill og dall. Det er rene juletreet. Det er så store hastigheter nå, og skal så lite til før det smeller, sier den 70 år gamle sjåføren.

  • .... kjører en Leksus fra 2022

    Dag Sørensen (75), Larvik

    – Særlig på elektriske biler, så er det den ene skjermen større enn den andre. Du må ikke trykke på de hele tiden. Det blir som å bruke mobiltelefon, mener han.

Trenger flere tiltak

Ifølge rapporten fra Utrykningspolitiet (UP) utgjorde personer på over 75 år den største andelen av dødsfallene i trafikken i 2022, med 20 prosent.

De ble etterfulgt av personer i aldersgruppen 55-64 år, med en andel på 19 prosent.

Det var også en høy andel personer i aldersgruppen 18-24 år og 25-34 år som døde i trafikkulykker, med henholdsvis 16 og 13 prosent.

– Når vi ser på fordelingen av personer som forårsaket ulykken, ser vi et tilnærmet likt bilde, står det å lese i rapporten.

Personer i aldersgruppen over 75 år utgjorde også her den høyeste andelen, med en andel på 20 prosent.

De ble etterfulgt av personer på 55-64 år med en andel på 18 prosent.

Det var også en høy andel av personer i aldersgruppen 25-34 år som forårsaket ulykker, med en andel på 15 prosent.

Utrykningspolitiet har ofte fokus på rus, fart og bruk av mobiltelefon i trafikken.

Men dette er ikke ulykkesårsakene når det gjelder eldre sjåfører.

Det sier Knut Smedsrud, sjef i Utrykningspolitiet, til NRK.

Knut Smedsrud - UP sjef

Knut Smedsrud, sjef i Utrykningspolitiet.

Foto: Veslemøy Prøis / NRK

En av politiets hypoteser til det høye antallet eldre er knyttet til kombinasjonen mellom nye kjøretøy med mer avansert teknologi, og svekkede kognitive evner.

Stor informasjonsmengde kan trekke oppmerksomhet, som gjør at man ikke følger med tilstrekkelig nok på veien.

– Det kan igjen forårsake ulykker, men dette blir hypotetisk fra vår side, understreker han.

Smedsrud tror et samarbeid med flere andre aktører kan bedre situasjonen.

– Jeg tenker jo at både veimyndigheter og helsemyndigheter bør se nærmere på disse tallene, og vurdere om det kan iverksettes tiltak.

Berøringsskjerm i bil

Skjermer i moderne biler kan virke forstyrrende for eldre sjåfører under kjøring. Det mener både politiet og flere eldre NRK har snakket med.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Må gjøre noe

Trafikkansvarlig i Sør-Øst politidistrikt, Henning Johansen, er enig.

Tidligere har politiet gjort tydelige tiltak mot ungdom og rus, mens eldre kanskje har vært nedprioritert i den sammenhengen.

Når vi får en såpass tydelig henstilling om at dette er en utfordring, så må vi gjøre noe, sier han.

Johansen tror også brosjyrer, reklame og andre informasjonskanaler kan hjelpe.

– Det er et hav av muligheter, men det koster penger.

Henning Johansen trafikkansvarlig i Sør-Øst politidistrikt

Henning Johansen, trafikkansvarlig i Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Hei!

Jeg har skrevet denne saken. Har du tips til andre spennende temaer jeg burde se nærmere på?

Ikke nøl med å sende meg et tips!

Read Entire Article