Økonomiprofessor mener uprofesjonell politikk kan påvirke krona

2 weeks ago 12Den svake norske krona har skapt hodebry den siste tiden.

Norges Bank har hevet styringsrenta hele 14 ganger på litt over to år for å forsøke å dempe prisveksten og styrke krona.

De siste dagene har krona vært på det svakeste nivået siden i desember i fjor:

  • Nå koster én euro koster 11,65 kroner
  • Ett pund koster 13,58 kroner

Knut Anton Mork, som er professor emeritus ved NTNU og makroekspert i Garantum Wealth Management, mener regjeringens politikk kan bidra til å forklare noe av årsaken.

For hvis få vil investere i Norge, dempes etterspørselen etter norske kroner. Det bidrar til en svakere kronekurs.

– Det har for eksempel vært veldig forstemmende å se at vi på den ene siden får et utvalg og en innstilling fra klima- og miljøvernministeren om at nå skal vi verne norsk natur. Og så går finansministeren ut og sier at vi må ha mer hyttebygging, sier han.

– Du mener det bidrar til at folk blir usikre på om de har lyst til å investere i Norge?

– Absolutt, det virker rett og slett ikke mye profesjonelt, svarer Mork.

Skremmer folk bort

Mork utdyper at de som kjøper norske kroner i store kvanta, gjerne gjør det for å investere i virksomhet i Norge.

– Da er de opptatt av hvordan vilkårene for å etablere og drive virksomhet i Norge er. Er det stor politisk uklarhet, kan det skremme folk bort, sier han.

For å styrke den norske krona mener han regjeringen bør opptre mer forutsigbart. Mork trekker blant annet frem at mange nordmenn har flyttet utenlands den siste tiden på grunn av økte skatter.

Han peker også på alle skandalene som har preget norsk politikk både i denne og forrige regjering, i tillegg til overraskelser i skattepolitikken.

– Man bør ta signalene når mange mennesker begynner å flytte ut av landet på grunn av skattepolitikken, sier han.

Vedum viser til uro i verden

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener derimot ikke regjeringas politikk er skyld i den svake kronekursen.

– Det er en påstand jeg er helt uenig i, sier Vedum.

Han peker på Sverige, som også har slitt med en svak krone, og mener det blir mer uro rundt små valutaer når det er uro i verden.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener ikke regjeringas politikk er skyld i den svake kronekursen.

Foto: Ragnhild Vartdal

– Norske statsfinanser, norsk næringsliv og norsk økonomi er bunnsolid, og mye sterkere enn for eksempel i Sverige. Men kronekursene har fulgt hverandre ganske likt, sier han.

Men det er Mork uenig i:

– Det er selvsagt en forklaring som passer Vedums politiske ståsted. Ja, det er mange ting ute i verden som påvirker norske og svenske kroner. Men ser vi det i et litt lengre perspektiv, har den norske krona svekket seg betydelig mer.

Publisert 03.04.2024, kl. 17.28 Oppdatert 03.04.2024, kl. 17.56

Read Entire Article