Norges største kraftmagasin er mer enn halvtomt

1 week ago 9BLÅSJØ (VG) Det er 20 år siden sist det var så lite vann i Blåsjøen på denne tiden av året.

Publisert:

Oppdatert nå nettopp

Det er langt ned når man titter over kanten på den enorme Førrevassdammen.

– Magasinfyllingen i Blåsjø ligger nå like over 40 prosent. Normalt på denne årstiden ligger den på i overkant av 70 prosent, sier Statkrafts direktør for energidisponering, Arild Tanem, til VG.

Statkraft kniper igjen og har satt prisen på vannet i gigamagasinet så høyt de kan for å slippe å selge strømmen nå.

– Vi tilby kraften vi har, men vi kan sette prisen på et nivå som gjør at vi produserer minst mulig nå for å ha mest mulig på lager til vinteren, sier Tanem.

FOR 15 ÅR SIDEN: Dette bildet er tatt 17. juli 2007. Da var Blåsjø nesten smekkfull, noe som sjelden skjer så tidlig på året. Denne julidagen var vannstanden bare 5,5 meter under høyeste regulerte vannstand. Bildet er tatt fra den andre siden av dammen sammenlignet med bildet over.Foto: Hugo Bergsaker / VG

– Veldig lavt

Blåsjø er Norges desidert største batteri med et energiinnhold på 7,8 TWh -eller nok til å forsyne Stavanger med strøm i vel fire år. Det er et såkalt flerårsmagasin som det tar tre år å fylle opp.

– Vannstanden er på vei oppover, men den uken vi er i nå har vi ikke sett et lavere nivå de siste 20 årene. Den er på et veldig lavt historisk nivå. Vi er på et minimum på dette tidspunktet, sier Tanem i Statkraft.

Men vannstanden var mye lavere tidligere i sommer før all snøen i fjellet hadde smeltet.

– Det er unormalt lite vann i Blåsjø, men det unormale ser ut til å bli mer og mer normalt, sier Bjørn Sandvik, kraftverksjef for Ulla-Førre verkene, Nord-Europas største vannkraftanlegg.

Han kunne fredag gå tørrskodd der hvor det ifølge kalenderen nå skulle ha vært vann.

For bare to år siden, i 2020, kunne nordmenn glede seg over noen korte stunder med gratis strøm. Nå er situasjonen en helt annen.

MR. BLÅSJØ: Bjørn Sandvik, kraftverksjef for Ulla-Førre verkene, forteller at det var så mye vann i magasinet i 2020 at det gikk i overløp – det vil si rett ut i juvet bak. Det har bare skjedd to ganger på 20–25 år. Foto: Gisle Oddstad / VG

Tanem forteller at Statkraft, som eier rundt 70 prosent av Blåsjø og er ansvarlig for driften, knapt produserte noe netto strøm fra magasinet i juli. Kun i noen få timer hvor prisen var veldig høy.

– Allerede tidlig i vinter var vi forsiktige med å produsere, men i mai begynte vi i økende grad å ta hensyn til risikoen, sier Tanem med henvisning til energikrisen i Europa og krigen i Ukraina.

IMPONERENDE: Ulla-Førre verkene består av over 20 små og store dammer. Blåsjø er hovedmagasinet.Her er Førrevassdammen, Norges største betongdam på 255 000 kubikkmeter. Den ble i 1989 tildelt «Betongtavlen» for god design av Norsk Betongforening og Norske arkitekters landsforbund. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Men hvorfor hadde dere tappet så mye?

– Det startet for et år siden. Da begynte markedet å stige fordi Russland begynte å redusere gasseksporten samtidig som det ble tørrere og tørrere siste halvår 2021. Dermed økte gassprisene dramatisk på kontinentet. Vi så ikke utsikt til høyere strømpriser frem i tid. Derfor solgt vi vannet da. I ettertid bidro Putin, krigen i Ukraina og ytterligere redusert russisk gasseksport til å presse prisene mer, sier Tanem som mener de ikke kunne forutse dette scenarioet.

Han mener de handlet riktig ut fra den informasjonen de hadde da.

– Det er lett å være etterpåklok.

PUMPER: Her ved pumpe 1012 pumpes vann opp i Blåsjø. Dermed brukes vannet tre ganger ikke bare to på vei ned til havet. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Hvordan ser du for deg kraftsituasjonen i vinter?

– Vi mener at vi disponerer på en måte som gjør at vi vil ha nok tilgjengelig kraft. Det setter vi alt inn på. Men med det vi ser i Europa, krigen i Ukraina og mangelen på gass, er det en stor risiko at prisen blir høy. Hvis Norge tilbyr kraft til en lavere pris enn i Tyskland vil det bare føre til eksport og enda mer tømming av magasinene, sier Tanem.

LYS STRIPE: Når Blåsjø er fullt, er de lyse partiene på bildet dekket av vann – som med dagens strømpriser nesten er flytende gull. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Må sette rammer

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp), som nylig var ved Blåsjø, mener de nye utenlandskablene til England og Tyskland har bidratt til å tappe Norges største «stabbur» for vann.

– Kablene fikk konsesjon for kraftutveksling, men er blitt eksportkabler. Vi må jo sette rammer for bruken av dem, det kan ikke være uregulert kapitalisme som skal bestemme hvor strømmen skal sendes, sier Lundteigen til VG.

SP-HØVDING: Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen var nylig ved Blåsjø på en «dannelsesreise» for selv å se hvor lav vannstanden er. Foto: Tore Kristiansen / VG

Også Venstre-mann Nils Bjarne Vold i Suldal kommune er skeptisk til de nye utenlandskablene.

– Jeg tror ikke Norge hadde gitt konsesjon hvis vi hadde visst at de stort sett ble brukt til enveiskjøring, sier Vold som sitter i formannskapet.

Selv om Suldal er Norges største kraftkommune, får ikke innbyggerne rabattert strøm.

– Dette skulle vært et stabbur for oss, Norge kan ikke ha ansvar for hele Europa, sier Vold som selv har tatt grep ved å installere solceller på låvetaket.

PRODUSERER SELV: Nils Bjarne Vold mener Norge bør ha en strømpris som står i forhold til hvor mye strøm vi produserer. Selv installerte han solceller i 2021, først og fremst som et miljøtiltak. Foto: Gisle Oddstad / VG

Blåsjø strekker seg over tre kommuner, Suldal, Hjelmeland og Bykle i fylkene Rogaland og Agder.

Tanem i Statkraft peker på at kraftprisen i Frankrike i fjerde kvartal i snitt ligger på 7 kroner per kilowattime og at Frankrike er et viktig land i forhold til prissettingen i Tyskland som igjen påvirker Norge.

– Det er ekstremt høye priser. Vi forventer ikke at det skjer, men blir det full stopp i gasseksporten fra Russland og det fortsatt ikke kommer nedbør i Norge må vi verdsette vannet enda høyere for å unngå at det eksporteres. Det er ikke en situasjon vi vil ha, men det er utenfor vår kontroll, sier Tanem.

I DAG: Høyeste regulerte vannstand for Blåsjø er 1055 meter over havet (moh.). Laveste 930 meter. I august 1989 ble Blåsjø fylt opp for første gang. Statkraft ønsker ikke å oppgi dagens vannstand. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Frykter du sosial uro?

– Helt klart. I Norge har folk flest reagert tidlig fordi de har spotpris. I Tyskland får de først nå høye gassregninger.

Tanem mener regjeringen bør satse mer på strømstøtte.

– Jeg synes det er bedre å utivde støtteordningen fremfor å innføre restriksjoner på eksport og magasinnivå. Hvis vi for eksempel ikke skulle få lov til å eksportere strøm er jeg redd konsekvensen blir at vi ikke får importere når vi trenger det. Så er det opp til politikerne om støtteordningen også skal gjelde bedrifter, sier Tanem.

ODDATJØRNDAMMEN: Norges høyeste steinfyllingsdam på 142 meter ved Blåsjø, er en filmkulisse verdig. Foto: Gisle Oddstad / VG

Det totale forbruket av strøm i Norge i 2021 var 139,5 TWh. Det er 4,3 prosent høyere enn året før og det meste som noen gang er registrert.

– Får vi en tørr og snøfattig vinter med lite tilsig til våren er vi avhengig av import. Vi har behov for å importere rundt 10 TWh ca. hvert 10. år, sier Tanem.

Se: Statkrafts film som viser hvordan kraftmagasinet som inneholder mest energi i Vest-Europa – Ulla-Førre verkene – ble bygget:

Read Entire Article