Mann til sykehus med mulige stikkskader

6 days ago 11TV 2 Logo

Ansvarlig redaktør Olav T. Sandnes Nyhetsredaktør Karianne Solbrække Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen Programredaktør Kathrine Haldorsen Salgsdirektør Bjørn Gunnar Rosvoll

Besøksadresser

Lars Hilles Gate 30,

5020 Bergen

Dronning Eufemias gate 11,

0191 Oslo

Postadresse

TV 2 Oslo

Postboks 2 Sentrum

0101 Oslo

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Read Entire Article