Mange kan ikke rettighetene sine: Dette har du krav på!

2 weeks ago 30Visste du at du i noen jobber har krav på betalt pause? Eller at du kan klage hvis du jobber i umenneskelig varme og temperatur denne sommeren? 

For mange studenter er sommerferien en viktig tid for å tjene opp penger før studiestart. Og som ungdom er det gjennom sommervikariatet man som oftest har sitt første møte med arbeidslivet. 

Likevel er mange unge usikre på hva de har krav på, når de takker ja til sommerjobben.

Emil Martinsen Heien (18) har sin tredje sesong som sesongansatt på Tusenfryd i år. Han tror noe av grunnen kan være at unge ikke setter seg inn i rettighetene sine på forhånd.

– Jeg tror kanskje mange unge tar det første og beste de finner, uten å være helt klar over hva de har krav på, sier Heien. 

Han mener at usikkerhet i en ny jobb kan gjøre det mer utfordrende for nye sommervikarer, og forteller om lignende opplevelser fra da han begynte å jobbe som 15-åring.

– Det var skummelt, og jeg gruet meg ofte til jobb fordi jeg var redd for å gjøre feil, forteller han. 

Flere i sommerjobb

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at over 475.000 unge mellom 15 og 24 år hadde sommerjobb i fjor.

Det tilsvarer 72 prosent av alle i denne aldersgruppen.

– De siste årene etter koronakrisen har det vært gunstig for unge å komme seg inn på arbeidsmarkedet, med lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft. Dette har gjort at flere av de aller yngste har fått en start på arbeidslivet, sier Rakel Gading, rådgiver i SSB.

Den gjennomsnittlige timelønnen for de i alderen 15-19 år var 158 kroner, mens den for aldersgruppen 20-24 år var 221 kroner.

– Blir ofte kontaktet av unge

Sindre Hornes er ungdomsrådgiver i LO, og kan fortelle at han ofte blir kontaktet av unge som er usikre på rettighetene sine. 

 Geir Anders Rybakken Ørslien
PRESS: Mange unge føler på en del press i arbeidslivet, mener Sindre Hornes, ungdomsrådgiver i LO. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– Det er mange som er usikre på hva de sier ja til når de takker ja til en sommerjobb. Det sjefene sier er det du gjør, selv om du ikke helt vet om det stemmer, sier Hornes.

Ifølge ham kan det oppstå en del press hos den enkelte som har fått sin første jobb, sommerjobb, eller deltidsstilling av en sjef som har valgt deg blant mange søkere. 

– Da føler man på en slags tillit til sjefen, som har gitt deg muligheten til å tjene dine første penger, forteller Hornes.

Trenger mer kunnskap

Trine Elise Hammer er seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. Hun mener unge bør sette seg inn i arbeidskontrakten på forhånd. 

– Det er ikke alltid arbeidsgiver har full kontroll på lover og regler. Mange har det og er svært opptatt av det, men det er også viktig at unge setter seg inn i regelverket, sier Hammer.

Hun forteller videre at det finnes tilfeller hvor arbeidsgiver tøyer strikken om hva som er lov. 

– Vi opplever i Arbeidstilsynet en del brudd på organisatoriske grunnleggende forhold som skal være på plass. Dette handler om kunnskap på området. Det er arbeidsgivers ansvar å sette seg inn i loven, og trygge unge ansatte, sier Hammer. 

Så hva er det egentlig du har krav på? 

Der er Hornes og Hammer samstemte. De mener det viktigste skjer før man begynner i jobb.

Krav til kontrakt

 Helle K. Hagen AS
KUNNSKAP: Trine Elise Hammer, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet mener det trengs mer kunnskap på feltet. Foto: Helle K. Hagen AS

I arbeidskontrakten din skal det blant annet stå hvor mye du skal jobbe, hva lønnen din er og hva slags arbeid du skal utføre. 

Arbeidsavtalen skal man ha senest en uke etter første arbeidsdag.

– Dette blir som en beskyttelse for begge parter, som gir mer tillit og gjør at man unngår misforståelser på jobb, sier Hornes. 

Fra og med 1. juli kom det nye regler i arbeidsmiljøloven. 

Lovendringene har blant annet strammet inn krav til innholdet i arbeidsavtalen, som skal gi tryggere arbeidsvilkår for de ansatte. 

Det inkluderer kortere frister, begrensninger i prøvetidsbestemmelsene og en rett for ansatte i deltid og i midlertidig stilling til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

– Det er for å stramme inn på forhold i arbeidsavtalen som skal gjøre det mer forutsigbart for de ansatte, sier Trine Elise Hammer.

Grundig oppfølging

Utover arbeidskontrakten har en arbeidstaker også krav på grundig opplæring helt til man føler seg trygg i jobben, samt overtidsbetalt på minst 40 prosent av timelønnen din, og informasjon om verneombud. 

– Det kan være at noen arbeidsgivere har overvurdert sine egne rutiner og undervurdert oppfølgingen av de ansatte. Du skal ha oppfølging helt til du føler deg trygg på jobb, sier Sindre Hornes.

Dette har du krav på!

1. Arbeidskontrakten skal være skriftlig.

2. Opplæring med lønn til du føler deg trygg.

3. Pauser og hviletid, hvis du jobber mer enn fem og en halv time.

4. Vaktliste og forutsigbarhet. En god sjef planlegger i forveien.

5. Lønn. Det finnes ingen felles minstelønn i Norge, men alle har rett på riktig lønn i forhold til kompetanse og arbeidsoppgaver.

Les mer om minstelønn her

6. Overtidsbetalt på minst 40 prosent av timelønnen.

7. Riktig utstyr for å gjennomføre jobben.

8. Skatt og feriepenger.

9. Skriftlig attest når sommerjobben er ferdig.

10. Oppsigelsestid på minimum én måned.

Kilde: LO

– Viktig å gi beskjed

Hornes legger altså vekt på at det er viktig å si ifra om noe ikke stemmer, eller om du er usikker på rettighetene dine. 

– Ofte kan det være vanskelig å gi beskjed til en sjef, fordi det føles utrygt, men det er viktig å si ifra. Da kan man snakke med verneombudet. Gjelder det deg, kan du vedde på at kollegaen har opplevd det samme, sier ungdomsrådgiveren. 

Emil Martinsen Heien er enig i at det er viktig å stille spørsmål om man er usikker, både for å lære mer og føle seg trygg på arbeidsplassen. 

– Det blir mye vanskeligere å forholde seg til arbeidsgiver om man er nervøs for å stille spørsmål. Det bør være enkelt å si ifra, forteller Heien. 

– Hva skal du bruke pengene fra sommerjobben på?

– Jeg skal spare så mye jeg klarer, eller i hvert fall prøve, svarer han.

Read Entire Article