Krypterte meldinger, elleville fjellturer og enorme mengder hasj: Dømt til fengsel i 12 år

1 month ago 13Det var en tilfeldig promillekontroll som avdekket det som viste seg å være et svært omfattende narkonettverk.

Et nettverk som organiserte elleville fjellturer til fots fra Sverige til Norge, for å smugle hasj: med GPS, gåstaver og ryggsekker.

Dette har blitt til en av Nord-Norges største narkosmuglingssaker.

Seks menn ble etter hvert tiltalt for å smugle hasj for over 60 millioner kroner.

De seks mennene er bosatt i Tromsø, Sandefjord, Tønsberg og Larvik, og er i alderen 30 til 70 år.

12 og 9 år i fengsel

Tre menn fra Tromsø ble tidligere i år dømt i saken:

  • Hovedmannen fikk en fengselsstraff på 6 år og 8 måneder.
  • Barndomskompisen hans ble dømt til 6 år og 2 måneder.
  • Den siste, broren til hovedmannen, dømmes til 6 år og 1 måned.

Da saken gikk for retten erkjente de helt eller delvis straffskyld. Rettssaken til en av de involverte er utsatt, på grunn alvorlig sykdom.

Seks menn tiltalt for smugling av over 300 kilo hasj i Tromsø

Deler av pengebeslaget i saken. Påtalemyndigheten mener nettverket har omsatt narkotika for flere titalls millioner kroner.

Foto: Troms politidistrikt

Nå er dommen kommet for to av de andre tiltalte. Begge er bosatt i Larvik.

De dømmes til henholdsvis 9 og 12 år i fengsel.

Vi har mottatt dommen, og vil bruke de to ukene med ankefrist på å vurdere om vi skal anke eller ikke. Min klient har ikke erkjent straffskyld i saken, sier hans forsvarer, Hilde Marie Ims.

Utover ønsker de ikke å kommentere dommen ytterligere på nåværende tidspunkt.

NRK har vært i kontakt med forsvareren til mannen som ble dømt til 9 års fengsel, men advokat Fisnik Baki har så langt ikke hatt anledning til å kommentere saken.

Inndrar millionbeløp

Mannen som dømmes til 12 år i fengsel må også tåle inndragning av to milioner kroner, mens den andre mannen må tåle inndraging av en million kroner.

Retten mener de to som nå er dømt har vært drevet av et ønske om profitt.

– Ingen av de to tiltalte har kjente store verdier i behold. De har begge levd normale liv uten synlig rikdom, står det i dommen.

– På den annen side finnes de skyldige i befatning med store mengder hasj, som forutsatt en omsetningsverdi på 70.000 kroner per kilo, utgjør store summer.

Da saken gikk for retten erkjente de seg ikke skyldig etter tiltalen. De oppga personalia, men ønsket ikke å forklare seg i retten.

Den ene mannen fra Larvik sto tiltalt for å innføre, oppbevare og selge til sammen 611 kilo hasj og 12 kilo marihuana eller å ha medvirket til dette.

Seks menn tiltalt for smugling av over 300 kilo hasj i Tromsø

Deler av beslaget. Hasjen var pakket i mindre pakninger.

Foto: Troms politidistrikt

Tiltalen mot den andre mannen var for 515,5 kilo hasj og 12 kilo marihuana.

Rettens vurdering er at mannen som fikk 9 år i fengsel har hatt en mer underordnet rolle enn mannen som fikk 12 år, og at han domfelles for nesten 100 kilo mindre hasj.

– Etter rettens syn har begges bidrag bidratt til videresalg og spredning av narkotika, står det i dommen.

– Overtredelsen som retten har funnet de to tiltalte skyldige i må anses som grov basert på den mengde hasj tiltalen gjelder, står det i dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Narko. Tromsø. SKY ECC

Data hentet fra den krypterte meldingstjenesten Sky ECC ble ført som bevis i rettssakene mot narkotikanettverket.

Foto: Politiet

Krypterte meldinger

I løpet av etterforskningen hadde politiet kommunikasjonskontroll på 14 personer, og med bidrag fra dekrypterte dokumenter fra kommunikasjonsplattformen Sky ECC avslørte de nettverket.

Rettssaken mot de to mennene som nå er dømt, ble utsatt fordi forsvarerne ikke hadde mottatt og hatt tid nok til å gjennomgå Sky EEC materialet for deres klienter. Det kommer frem i dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Det dekrypterte materialet fra SKY ECC som ble vist fremst i retten, viser det som fremstår som et svært omfattende og organisert narkotikanettverk med forgreninger til flere steder i Norge og utlandet.

– I tillegg fra bevismaterialet fra Sky ECC, har det vært skjult etterforskning i form av kommunikasjonskontroll, romavlytting og teknisk sporing av to kjøretøy mot de allerede domfelte, samt flere personer i kretsen rundt dem, står det i dommen.

Fornøyd med dommen

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen som var aktor i saken, synes dommen er grundig og godt skrevet.

– Den gir et veldig greit bilde over hva retten har lagt til grunn, hva de har funnet bevist, og hvorfor de er kommet frem til det resultatet de har gjort, sier hun

Aktor Kirsti Jullum Jensen

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen er fornøyd med dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Jensen hadde lagt ned påstand om henholdsvis 13 og 10 år i fengsel for de to mennene fra Larvik.

Men når vi er oppe på et sånt kvantum, så tenker jeg at retten treffer likevel. Og det er ikke en så stor forskjell når vi er på så mange år.

Publisert 17.06.2024, kl. 14.59 Oppdatert 17.06.2024, kl. 15.17

Read Entire Article