Kritisert etterlønn kan bli avkortet

2 weeks ago 18Avtroppende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fikk innvilget nær 400.000 kroner i etterlønn av sitt eget byråd. Etter medieoppmerksomhet sendte han inn nye opplysninger om sin nye jobb.

25. Oktober forlot Raymond Johansen byrådslederens kontor. Seks dager tidligere fikk han innvilget etterlønn av sitt eget byråd.

25. Oktober forlot Raymond Johansen byrådslederens kontor. Seks dager tidligere fikk han innvilget etterlønn av sitt eget byråd. Foto: Olav Olsen / Aftenposten

Publisert: 21.11.2023 15:37 | Oppdatert: 21.11.2023 15:58

Saken oppdateres

«Vi har også fått opplysninger fra Johansen i dag om to tilfeller av ulønnet enkeltoppdrag og kurs i forbindelse med jobben han skal tiltre. I lys av denne informasjonen vil vi gjøre en vurdering om ettergodtgjøringen skal avkortes», skriver Byrådslederens kontor i en e-post til Aftenposten tirsdag.

Flere har reagert etter at NRK skrev om Raymond Johansens etterlønn på mandag.

Nå har altså Johansen sendt inn nye opplysninger om sin nye jobb som generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

«Frivillig avstår fra»

Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, viser at det var Johansens eget byråd som godkjente søknaden om etterlønn, slik VG omtalte først.

Retten til etterlønn for kommunepolitikere er nedfelt i Kommuneloven. Der slås det fast at folkevalgte kan søke om etterlønn når de fratrer fra et fulltidsverv.

«Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.»

De nye opplysningene Johansen sendte inn tirsdag, omhandlet altså ulønnede enkeltoppdrag og kurs. På bakgrunn av dette skal Byrådslederens kontor foreta en ny vurdering av om etterlønnen til Johansen skal avkortes.

Aftenposten har spurt Johansen hva enkeltoppdragene gikk ut på, når de fant sted og hvorvidt han ba om å få slippe lønn for disse oppdragene. Johansen har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Les også

Stiller spørsmål ved Raymond Johansens (Ap) etterlønn: – Umoralsk å utnytte ordningen på denne måten

Ble hastebehandlet

Søknaden ble behandlet 19. oktober – seks dager før Eirik Lae Solberg tok over byrådsledervervet.

Byrådet landet på at Johansen skulle få etterlønn i inntil tre måneder fra han gikk av som byrådsleder. Totalt nesten 400.000 kroner.

Det var på forhånd ikke annonsert offentlig at byrådet skulle behandle saken. I protokollen fra møtet står det imidlertid:

«Grunnen til at saken likevel behandles i dagens byråd er av hensyn til sakens videre fremdrift.»

På spørsmål fra VG om hvorfor saken ble hastebehandlet, svarer Byrådslederens kontor:

«Saken ble behandlet i det som var byrådets siste ordinære møte. For at byrådet skulle rekke å ferdigbehandle saken, ble den derfor vedtatt direkte.»

Johansen opplyser at han meldte seg inhabil i behandling av saken.

Vurderer å starte tidligere

Tirsdag ettermiddag sier Johansen til Nettavisen at han vurderer å starte i den nye jobben tidligere. Dermed vil også etterlønnen avkortes.

– Jeg skal sammen med Norsk Folkehjelp finne et oppstartstidspunkt som nok blir noe tidligere. Det var opprinnelig 25. januar 2024, men det blir nok noe tidligere enn det. Norsk Folkehjelp står i en utfordrende situasjon med krisestab og situasjonen i Gaza. Jeg gleder meg til å starte, sier han til Nettavisen.

Jusprofessor kritisk

Jusprofessor Hans F. Marthinussen (UiB) stiller spørsmål ved om Johansen faktisk har rett på etterlønn.

– Min oppfatning er at Johansens etterlønn vil være i strid med lovens intensjoner, men dette er gråsonejus. Men slik jeg oppfatter det, er dette en ytelse man mottar når man ikke har noen annen jobb å gå til, sa han til Aftenposten mandag.

– Uansett om det er brudd på loven eller ikke, er det iallfall umoralsk å utnytte ordningen på denne måten, uttalte Marthiussen til Aftenposten mandag.

Signerte med e-postadressen til sin nye jobb

Aftenposten har fått innsyn i et skjema Johansen sendte til Karanteneutvalget i Oslo kommune 12. november.

I skjemaet har Johansen signert med e-postadressen raymondj@npaid.no – altså adressen til sin nye jobb. «Npaid» står for Norwegian People's Aid, det engelske navnet på Norsk Folkehjelp.

– Har du allerede fått e-postadresse i den nye stillingen din, som du nå bruker selv om du ikke har tiltrådt? Hva er grunnen til det?

– Jeg har fått låne en PC av Norsk Folkehjelp all den tid jeg sto uten etter at jeg ga fra meg min til Oslo kommune. Derfor egen e-postadresse, svarer han i en SMS.

Read Entire Article