Krangel rundt jakt på ørn: – Tar stadig færre beitedyr

1 month ago 29Havørn er totalfredet i Norge, og det foregår ikke noen form for jakt på rovfuglen. Det vil Senterpartiet i Nordland ha en slutt på.

Kim Haugan Schei (Sp) gikk gikk forrige uke ut og sa at han vil åpne for kvotejakt på rovfuglen.

Haugan Schei hevder at ørneangrep på beitedyr er et økende problem, og viser til tall fra Rovbase.

– Ørnebestanden er ute av kontroll. Nyfødte lam og reinkalver drepes. Store mengder sjøfugl tas av dage. Vi har nådd grensen for lenge siden. Nå er det på høy tid å få fjernet trusselen og ta ut langt flere ørner, sier gruppeleder for Senterpartiet i Nordland fylkesting, Kim Haugan Schei.

Kim Andre Haugan Schei.

Kim Haugan Schei (Sp) mener det er på høy tid å innføre kvotejakt på både kongeørn og havørn.

Foto: Nordland fylkeskommune

Tallene fylkespolitikeren peker på forteller imidlertid en annen historie.

Dataene fra Rovbase viser at det er en nedgang på over hundre beitedyr som er dokumetert tatt av ørn, sammenlignet med 2023.

Færre ørner

Alv Ottar Folkestad i BirdLife Norge er regnet som Norges fremste ørneekspert gjennom sitt bidrag til norsk ørneforskning i 50 år.

Han er selv sauebonde og innforstått med at rovdyr er en del av risikoen å slippe sauer og nyfødte lam ut i naturen hver vår.

– Da må man faktisk akseptere at det er faktorer i naturen som forårsaker tap.

Alv Ottar Folkestad

Folkestad er sterkt imot forslaget til Senterpartiet om å innføre kvotejakt på kongeørn og havørn. – Ørn tar stadig færre beitedyr, sier han.

Foto: Arne Flatin / NRK

Det varierer fra år til år hvor mange lam eller reinkalver som tas av kongeørn, ifølge Folkestad.

– For sau er totaltapet knyttet til rovvilt halvert i løpet av de siste 20-30 årene, sier han.

– Ørn tar stadig færre beitedyr.

I reinflokkene er det flere forhold som spiller inn for at de små reinkalvene skal overleve.

– For eksempel er simlene helt avhengig av klima- og beiteforhold, sier Folkestad.

I februar erklærte Statsforvalteren beitekrise for reinnæringa i Nordland. Folkestad mener slike faktorer påvirker hvordan kongeørna oppfører seg.

Han forteller at kongeørn i all hovedsak går etter yngre dyr, og tar aller flest lam eller reinkalver på våren.

Havørn stuper mot sjøen for å fange fisk - 5

Havørnas kosthold består i all hovedsak av fisk, men den kan også spise sjøfugler, små pattedyr og åtsel.

Foto: Torgeir Beck Lande

Det finnes noen tilfeller hvor den også dreper voksne dyr.

– I slike tilfeller er det snakk om radmagre dyr som uansett er på vei til å dø. Dette er en typisk triggersituasjon for ørna.

Ikke flere ørner enn før

Frem til 1960-tallet var det skuddpremie på ørn. Arten var nesten utryddet i Norge før den ble fredet i 1968. På Værøy i Nordland ble ørnene fanget med bare nevene og de kraftige vingene brukt til sopelimer.

Havørna ble fredet i 1968 etter at bestanden var faretruende lav.

Bare få år etter at havørnen ble tatt ut av den nasjonale rødlisten, er bestanden av Europas største rovfugl historisk høy.

Hobbyfotograf Marion Klette snublet over en flokk med ørn som tok det rolig på en holme i Bodø.

29 ØRNER: Dette bildet som viser 29 havørner tok fotograf Marion Klette på Tverlandet utenfor Bodø i 2020.

Foto: MARION KLETTE

Nordland er verdens viktigste hekkeområde for havørn. Forskerne regner nå med at det finnes mellom 12-14.000 havørner langs norskekysten.

Folkestad har god kontroll på hvordan ørnebestanden har utviklet seg de siste årene.

Denne utviklingen stemmer ikke overens med påstanden om at ørnebestanden er «ute av kontroll».

– I løpet av de siste 15-20 årene har det vært årlige kontroller av ørnebestanden i Norge. Det er ikke konstatert noen økning i ørnebestanden, sier Folkestad bestemt.

Havørn tar ærfugl

De siste årene har det vært en dramatisk nedgang av ærfuglbestanden langs kysten. Ifølge Norsk institutt for naturforskning er nedgangen på 80 prosent.

Varmere hav, mindre mattilgang og økt båttrafikk får noe av skylda. Men også havørna.

Beitekrise i Nordland: – Man begynner nesten å bli vant

Ørna tar også voksne hannfugler, og har en egen jaktteknikk.

Tidligere har Senterpartiet åpnet for å skyte havørn i enkelte områder for å berge den sterkt truede ærfuglen.

Ærfugl (Somateria mollissima)

Ærfuglen ble i 2018 stemt frem som Nordlands fylkesfugl.

Foto: Helge Lyngmoe

Å skyte havørn vil ikke vil hjelpe på ærfuglbestanden, ifølge ørneforskeren.

– Det er ingen sammenheng mellom havørn og beskatning på ærfugl. Denne diskusjonen har pågått siden 50-tallet.

Han mener problemet for ærfuglen er tilgangen på næring.

– Før var fiskemottak, sildoljefabrikker og den slags samlingsplasser for ærfugl på vinterstid, men mye av dette er rett og slett borte, sier Alv Ottar Folkestad i BirdLife Norge.

Publisert 17.06.2024, kl. 12.43 Oppdatert 17.06.2024, kl. 12.48

Read Entire Article