Jan Helge Andersen: Ikke sint på Viggo Kristiansen

1 month ago 28Jan Helge Andersen hevder han ikke er sint på bestekameraten fra barndommen, Viggo Kristiansen. – Jeg bryr meg ikke om ham, sa Andersen i retten.

De rettspsykiatrisk sakkyndige, psykolog Susanne Nordby Johansen og psykiater Terje Tørrissen, stiller seg undrende til Andersens beskrivelse av sin hukommelse som dårlig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Publisert: Publisert:

For mindre enn 10 minutter siden

De korte betraktningene rundt kameraten som Andersen hevder truet ham til å drepe og voldta i Baneheia for 24 år siden, ble gitt da sakkyndig Karin Susanne Nordby Johansen fikk stille ham spørsmål tirsdag. Johansen er spesialist i nevropsykologi.

Andersen har tidligere i forklaringen beskrevet et godt og svært tett vennskapsforhold gjennom hele barndommen og ungdommen mellom ham og Kristiansen. De var sammen om det meste og delte interesser og hobbyer.

Den tette omgangen fortsatte i timene og dagene etter drapene i Baneheia hadde funnet sted 19. mai 2000, men tok brått slutt da Andersen framholdt overfor politiet at det var Kristiansen som var hovedmann initiativtaker og pådriver bak handlingene.

Kristiansen kommer til Sør-Rogaland tingrett tirsdag ettermiddag for å vitne i saken. De to tidligere bestekameratene har ikke sett hverandre siden straffeprosessen på starten av 2000-tallet.

Kristiansen uriktig dømt

– Er du sint på Kristiansen? spurte rettspsykiatrisk sakkyndig Karin Susanne Nordby Johansen.

– Nei.

– Hva kommer det av?

– At jeg ikke bryr meg om ham.

– Så du har ingen følelser for dette dype vennskapsbåndet som var der. De er helt borte?

– De ble borte for mange år siden, sa Andersen.

Viggo Kristiansen har sonet nesten 21 år for drap og overgrep han ikke begikk. Etter at han for halvannet år siden ble fullstendig frifunnet og renvasket for enhver befatning med Baneheia-drapene, er hans tidligere kamerat blitt tiltalt i den gjenåpnede straffesaken.

Påtalemyndigheten mener nå Andersen var alene om å voldta og drepe Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Dårlig hukommelse

Han var helt på tampen av sin forklaring tirsdag formiddag da de rettspsykiatrisk sakkyndige fikk mulighet til å stille spørsmål. Andersen hevder selv at han har dårlig hukommelse og har ved flere anledninger i forklaringen sin for retten svart «vet ikke» og «husker ikke» på detaljer og spesifikke temaer.

– Jeg har brukt 24 år på å fortrenge og forsøke på glemme dette, har Andersen gitt uttrykk for ved flere anledninger i løpet av de tre dagene han har forklart seg for retten hvor drapssaken mot ham blir behandlet.

De sakkyndige har på sin side en opplevelse etter inngående samtaler med Andersen at han har god hukommelse, i hvert fall når han snakker om sitt «liv og levnet» før og etter hendelsene i Baneheia.

Sakkyndige Terje Tørrissen pekte dessuten på forskning som viser at hendelser som omfatter vold og drap er særdeles vanskelig å glemme

Publisert:

Publisert: 23. april 2024 12:14

Read Entire Article