Høyesterett sier nei til å behandle Berlevåg kommunes advokatregninger

1 month ago 41Bakgrunnen for saken Høyesteretts ankeutvalg nå har behandlet, her en tvist som oppsto i Berlevåg kommune i 2021, knyttet til etableringen av et produksjonsanlegg for sjømat.

Et oppdrettsselskap mente det hadde inngått en eksklusiv avtale med kommunen om arealer og krafttilførsel. Da kommunen i stedet inngikk tilsvarende avtale med en annen aktør, krevde selskapet mange hundre millioner kroner i erstatning.

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

Vant på alle punkter

Denne tvisten vant kommunen fullt ut, og selskapet ble dømt til å dekke Berlevågs sakskostnader på nesten 2,2 millioner kroner. De pengene ble aldri betalt, ettersom oppdrettsselskapet gikk konkurs. Siden har tvisten stått om styremedlemmene i oppdrettsselskapet kunne holdes personlig ansvarlig for sakskostnadene.

Dette sa Borgarting lagmannsrett nei til i vinter, og nå har altså Høyesteretts ankeutvalg nektet å fremme saken. Dermed ender Berlevåg opp med både med regningen for den opprinnelige tvisten, som den vant, og med både egne og motpartens sakskostnader i den etterfølgende tvisten om sakskostnadene.

Totalt lander dermed advokatregningene på rundt 4 millioner kroner. Det er ikke en ubetydelig sum for en kommune med 900 innbyggere, og et årlig driftsbudsjett på rundt 112 millioner kroner.

Reagerer

– Som ordfører stiller jeg spørsmål ved rettssystemet. Resultatet er at vi blir sittende med våre egne advokatutgifter fra saken vi vant, og motpartens sakskostnader når vi forsøker å inndrive pengene vi har krav på.

Det sier ordfører Rolf Laupstad (Ap), som nå må finne plass i budsjettet til regningene.

– Det jeg reagerer på er at du kan vinne en rettssak, bli tilkjent kostnadene, og så sier Høyesterett at vi ikke får pengene. Vi ble saksøkt med et useriøst søksmål, vant 100-0 i retten og ble tilkjent alt, og ender likevel med regningen, sier Laupstad.

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Har pengene

I motsetning Frogn kommune, som nylig besluttet å selge biblioteket for å dekke advokatregningene fra et entreprisesøksmål, har Berlevåg penger på bok til å gjøre opp seg, forteller ordføreren.

– Vi dekker det vi skal dekke, men dette er jo penger vi gjerne skulle brukt på helt andre ting, sier Laupstad.

Lagmannsrettens nå rettskraftige styreansvarsdom fra i vinter finner du her.

Read Entire Article