«Har dere ikke satt dere inn i noe som helst?»

1 month ago 22Når både min fødekommune og bostedskommune tar to milesteg tilbake og stemmer nei i kommunestyret til Pride-flagget. Ja da blir jeg flau, redd og oppgitt. Og de hylles av enkelte for å ha ryggrad til å stå imot. Imot hva? Trygghet og rettigheter? Innsikt og normalisering av minoriteter? Hyler om at det snart er heterofile som må få sin egen dag.

Har dere ikke satt dere inn i noe som helst?

Det er jo skremmende at folk uttaler seg så bastant og uvitende om noe de ikke vet noe om og som betyr så mye for de det gjelder.

Hva om du plutselig sitter der en dag med egne barn eller barnebarn på fanget som trenger trygghet, forståelse og støtte til å være den de er. HAR DERE RYGGRAD TIL Å STÅ IMOT DA OGSÅ? Fortelle de at de er mindre verdt, at det er greit at de skal føle på ekstra utrygghet, ha færre rettigheter osv. At det er greit at de blir mobbet for sin legning? For det er faktum i dag, derfor er Pride viktigere enn noen gang.

Det er jo skremmende at folk uttaler seg så bastant og uvitende om noe de ikke vet noe om og som betyr så mye for de det gjelder.

Trekker vi paralleller til kvinners rettigheter i Norge så var de umyndige i 1814 og arvet halvparten av sine brødre. Så sent som i 2009 ble odelsloven også likestilt mellom kjønn. I løpet av de 200 årene fra å være umyndige til dagens situasjon med likestilling så har det vært mange modige kvinner som har organisert seg og jobbet frem rettigheter. Og i løpet av disse årene så har det også vært mange som har stått opp i mot disse endringene med såkalt «ryggrad» og forfektet alskens tull til sitt forsvar, det meste av frykt og uvitenhet. Men de færreste ville argumentert i mot disse rettighetene i dag. Og definitivt ikke blitt beæret med «ryggrad til å stå imot» Trenger vi fortsatt kvinnedagen? Et rungende JA.

Så tilbake til Pride som er inkluderende for alle og som vil ivareta våre minoriteter med trygghet, kjærlighet, innsikt, rettigheter og forståelse. Er det noe å være redd for? Så redd at vi må skremme disse transpersonene langt inn i skapet igjen med homofobiske holdninger og handlinger. Er vi så uvitende og svake som majoritet at vi ikke tør å ta vare på våre minoriteter?

Skal det være slik at våre minoriteter skal måtte begrense seg fra å delta i sosiale sammenhenger fordi vi er redde for å lære barna våre at de finnes og at det er helt naturlig?

Trenger vi Pride i 2024, et nytt rungende JA.

La oss være modige nok til å gi de trygghet, inkludering, kjærlighet, samme rettigheter osv...

PS: om du tør å sette deg inn i deres situasjon og lære litt om utfordingene deres så mulig de ikke er så farlige likevel.

Rune Ingebretsen

Tilgi dem! For de vet ikke hva de gjør

Har Farsund virkelig meg og folkene i sitt hjerte?

La oss få varmen tilbake i Lyngdal

Svar på leserinnlegg fra Holdal

Lyngdal og Farsund

Kjære Farsund og Lyngdal kommune

Read Entire Article