Halden fengsel kuttet en firedel av staben på tre år

1 month ago 41Sivilombudet publiserte sist uke en rapport om forholdene i Halden fengsel. Konklusjonen var at bemanningen i fengselet er urovekkende lav. Flere innsatte satt innelåst på cellene mer enn 19 timer i døgnet, til tross for at det ikke forelå noe vedtak om utelukkelse eller isolasjon.

Halden fengsel har fra 2020 til 2023 redusert antall ansatte med 26 prosent, fra 318 til 236. Sivilombudets besøk ble gjort i oktober i fjor, og har derfor ikke fanget opp eventuelle effekter av at det i statsbudsjettet for 2024 ble gitt økte bevilgninger til Kriminalomsorgen.

Har du lyst til å bruke din juridiske kompetanse i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag?

Sitter i uker

I tillegg til innelåsingen, har de innsatte også mistet flere tilbud, blant annet knyttet til utdannelse, skriver ombudet.

–  Vår gjennomgang tyder på at redusert bemanning bidro til at mange innsatte opplevde omfattende innlåsing, mindre aktivitet og redusert menneskelig kontakt, uttaler sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding.

Som følge av bemanningsproblemene, ble innsatte flyttet fra alminnelige fellesskapsavdelinger til restriktiv avdeling. I tillegg plasserte fengselet innsatte på egne forsterkede celler, isolert fra andre avdelinger, uten at det ble fattet vedtak om dette. Noen innsatte hadde sittet på slike celler i flere uker.

–  Fengselet kan ikke flytte innsatte slik at den enkelte helt eller delvis utelukkes fra fellesskapet uten vedtak som viser at vilkårene for utelukkelse er til stede. Begrunnelsen for og formålet med inngrepene må dokumenteres, skriver Harlem. 

Høring i fjor

Problemstillingen med utelukkelse grunnet lav bemanning har versert i flere år.

– Enkelte har sagt opp og valgt å bli arbeidsledig fordi de orker ikke stå i fortvilelsen og det alvoret det er å være for lite folk i et høysikkerhetsfengsel, uttalte nestleder Ronny Nilsen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) til NRK i høst.

Allerede vinteren 2023 fremla regjeringen et forslag om å skjerpe reglene. Forslaget gikk blant annet ut på at ikke skulle kunne ha mindre enn fire timers fellesskap med andre innsatte uten utelukkelsesvedtak, og en skjerping av vilkårene for å vedta utelukkelse.

– Prekært

Tiril Skovholt Kårhus.jpg Tiril Kårhus, Jussbuss.

– Til tross for at høringsfristen for disse forslagene gikk ut for et år siden, er proposisjonen ennå ikke blitt fremlagt. Det er på høy tid at justisminister Emilie Enger Mehl sørger for at disse forholdene blir fulgt opp, sier Tiril Kårhus fra det frivillige rettshjelptiltaket Jussbuss.

– Sivilombudets rapport viser hvor prekær situasjonen er, og hvor viktig det er at myndighetene handler raskt og effektivt. Norge må sikre de innsattes rettigheter og helse ved å innføre nødvendige lovendringer som minimerer bruk av isolasjon og sikrer humane forhold i fengslene, sier Kårhus.

Read Entire Article