Donald Trump i retten i bedragerisak

1 month ago 19I ei rettsavgjerd frå 26. september slår dommaren fast at Trump gjorde seg skuldig i bedrageri medan han bygde opp eigedomsimperiet sitt.

Sjølve rettssaka kjem derfor til først og fremst å handle om kor mykje han og dei andre som også er saksøkte, må betale i erstatning.

Tre av dei vaksne borna hans er blant dei medsaksøkte - Donald Trump Jr., Eric Trump og Ivanka Trump.

 Eric Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump og Donald Trump.

Donald Trump og tre av borna hans er skulda for omfattande svindel. Frå venstre Eric, Donald Jr., Ivanka og Donald Trump.

Foto: Gary Cameron / Reuters

Skal ha blåse opp formuen

Ifølgje avgjerda skal eigedomsselskapet til Trump ha lurt bankar og forsikringsselskap til å tru at eigedommane hans var meir verdt enn dei var, slik at det gav billegare lån, forsikringar og lågare skatt.

Trump skal også «gjentatte gonger» ha blåse opp formuen sin – med opptil 3,6 milliardar dollar (nesten 40 milliardar kroner) – til bankar og forsikringsselskap.

Letitia James, statsadvokat i New York

Letita James, statsadvokat i New York.

Foto: Kathy Willens / AP

– Ingen er over lova

– Ingen er over lova, sa statsadvokaten i New York, Letita James kort tid før rettsmøtet starta. Og ho la til:

– Same kor mektig du er, same kor mykje pengar du trur du måtte ha, er ingen heva over lova.

Det var i fjor statsadvokat Letitia James saksøkte Trump, dei tre borna hans og familiebedrifta Trump Organization.

I eit over 200 sider langt dokument hevda statsadvokaten at svindelen omfatta alle delar av Trump-selskapet, inkludert eigedommar og golfbaner.

Donald Trump har kategorisk avvist skuldingane.

Read Entire Article