Disse åtte ble nye dommere i statsråd før helgen

1 month ago 41I fredagens statsråd ble det gjort følgende dommerutnevnelser:

Johan Øverberg og Pål Erik Wennerås ble utnevnt til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett. Øverberg har vært statsadvokat i Oslo siden 2005, og var før det advokat i Wiersholm. Wennerås har vært advokat hos Regjeringsadvokaten siden 2006, har en Ph.d. fra Universitetet i Amsterdam, og er for tiden konstituert lagdommer ved samme domstol.

Emma Kristin Midtbø Isaksen og Gunnar Stokke ble utnevnt til tingrettsdommere ved Agder tingrett. Isaksen skal primært ha sete i Kristiansand, og er i dag konstituert tingrettsdommer ved samme domstol. Hun er i permisjon fra sin stilling som senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig. Stokke skal primært ha sete ved rettsstedet i Farsund. Han har de senere årene drevet egen advokatpraksis i Lyngdal, med særlig fokus på fast eiendom, jordskifte, tomtefeste, kontraktsrett og strafferett. Han er dessuten fast bistandsadvokat for Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Heidi Gutterud Neumann og Cecilie Lysjø Jacobsen ble utnevnt til tingrettsdommere ved Buskerud tingrett. Neumann er i dag tingrettsdommer ved Vestfold tingrett, mens Jacobsen er tingrettsdommer ved Indre og Østre Finnmark tingrett.

Hilde Strømme ble utnevnt til tingrettsdommer ved Vestre Finnmark tingrett. Hun er i dag politiadvokat ved Vest-Finnmark politidistrikt.

Adrian Norense Idehen ble utnevnt til tingrettsdommer ved Vestre Innlandet tingrett. Han er i dag juridisk rådgiver i Spesialenheten for politisaker.

Read Entire Article