Dagbladet: Eirik Jensen må tilbake i fengsel

1 month ago 19Det er advokat Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden som bekrefter til Dagbladet at Jensen må gjenoppta soningen.

Det er Kriminalomsorgen som har besluttet at Jensen nå må tilbake i fengsel etter lengre tids soningsavbrudd.

Det var i mars i fjor at den korrupsjonsdømte politimannen fikk innvilget soningsavbrudd av helsemessige årsaker.

Han ble da løslatt fra Kongsvinger fengsel, hvor han soner dommen på 21 år.

NRK har så langt ikke lyktes i å få en kommentar fra advokat Bouras eller John Christian Elden.

– Mye som skal til

Jensen og hans advokater i Elden hadde da jobbet siden sommeren før med å få ham ut av fengselet.

Jensen ble løslatt fordi Kriminalomsorgen mener at helsen hans er for dårlig til at han kan sitte i fengsel.

Psykologspesialist Pål Grøndahl sa etter løslatelsen at å få soningsavbrudd henger høyt.

– Det er mange i fengsel som sliter, så det er mye som skal til, sa han til NRK i mars i fjor.

– Du må fallere psykisk og fysisk, for eksempel kan den domfelte ha psykoser, alvorlige depresjoner og være nærmest sengeliggende, sa Grøndahl, som er ekspert på rettspsykiatri.

Dømt for grov korrupsjon

Eirik Jensen ble i juni 2020 dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Høsten 2020 ble anken hans forkastet av Høyesterett.

Den tidligere politimannen har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt.

Borgarting lagmannsrett mente at det er bevist at Jensen som polititjenestemann forsettlig mottok økonomiske fordeler av narkotikasmugleren Gjermund Cappelen.

Cappelen ble dømt til fengsel i 13 år. Han fikk betydelig strafferabatt for å ha vitnet mot Jensen.

Publisert 24.05.2024, kl. 07.15 Oppdatert 24.05.2024, kl. 07.28

Read Entire Article