Bedragerisvindel har økt betydelig –her er den største bekymringen

2 weeks ago 833Over halvparten av verdens banker er ifølge Modern Bank Heists Report rammet av økt bedrageri under pandemien, går det frem av en melding fra VMware.

Sikkerhetssjefer fra 126 banker og finansinstitusjoner i Europa, USA, Latin-Amerika og Asia vier Bedragerisvindel har vært med i undersøkelsen.

Størst bekymring

57 prosent av bankene har opplevd en økning i bedrageri det siste året, mens 54 prosent av bankene opplevde at destruktive angrep økte med 118 prosent fra fjoråret. 

Angrepene øker i takt med at bankene bruker mer tid på hendelsesrespons.

39 prosent av bankene opplyser ifølge rapporten at Kina utgjør den største bekymringen, etterfulgt av Russland og undergrunnsmiljøet i USA.

41 prosent av banker har opplevd økning i meglerkontoer som kapres av kriminelle, mens 51 prosent av bankene har opplevd angrep som retter seg mot deres markedsstrategier.

Verdifull informasjon

Håkon Fosshaug, senior løsningsarkitekt i VMware, peker på at Verdensbanken forutså deler av funnet allerede i en rapport fra 2005, som det neste steget innen datakriminalitet.

– Nå har kriminelle lært at det mest verdifulle en bank har, er informasjonen de sitter på, og ikke pengene. Den kan brukes til å danne grunnlag for innsidehandel. Å bryte seg inn på laptopen til en porteføljeforvalter kan gjøre kriminelle allvitende, sier Fosshaug.

Read Entire Article