Avgjørelse om Akademikernes tariffavtale kommer tidligst i oktober

1 month ago 31Sent søndag kveld ble det klart at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i Akademikernes streik. Begrunnelsen fra regjeringen var at den varslede opptrappingen mandag ville ført til at den nasjonale sikkerheten ikke kunne ivaretas.

Dermed er det Rikslønnsnemnda som skal avgjøre konflikten mellom staten og Akademikerne.

Senioradvokat med spesialisering i arbeidsrett

– Det første vi gjør, er å gi partene anledning til å uttale seg. Da er det arbeidstakersiden som først uttaler seg. Så får arbeidsgiversiden lov til å svare. Etter det går man én runde til. Deretter følger møtet i en samlet nemnd der vedtaket fattes, forklarer Taraldsrud til avisen.

Akademikerne ønsker å forlenge sin egne, allerede inngåtte tariffavtale med staten, mens staten selv vil at alle arbeidstakerorganisasjonene skal ha én felles avtale.

Read Entire Article