Alle streikende Juristforbundet-medlemmer tilbake på jobb fra mandag

1 month ago 402024-06-02T20:07:33.719299Z

Oppdatert: 2024-06-02T20:27:50.708656Z

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) trommet søndag sammen partene i streiken. Bakgrunnen er at departementet har mottatt en rapport fra NSM om konsekvensene av at streiken skulle utvides mandag morgen.

Utvidelsen ville medført at godt over halvparten av de NSM-ansatte ville være i streik fra mandag.

– Dette medfører at NSM ikke vil kunne ivareta sine kritiske oppgaver knyttet til uønskede hendelser, sa Brenna under pressekonferansen, og konkluderte med at tvungen lønnsnemd dermed er uunngåelig.

Resultatet at alle de streikende medlemmene av Akademikerne, inkludert medlemmene i Juristforbundet, skal tilbake på jobb mandag morgen. Det bekreftet leder av Akedemikerne Stat, Kari Tønnesen Nordli.

Ledige stillinger i vårt team for Kapitalforvaltning og Finansregulatorisk

Lønnsnemnda

Det er nå opp til Rikslønnsnemnda å avgjøre hva som skal skje med striden. Normalt innebærer det at den eksisterende tariffavtalen forlenges. Dette vil i så fall være en seier for de streikende, ettersom kjernen i konflikten var at regjeringen ønsket å bytte ut den eksisterende avtalen med en annen.

Les: Straffesaker utsettes – her er grunnen til at 531 jurister i staten streiker

– Vi er veldig skuffet over å ha havnet i en slik situasjon, sier president i Juristforbundet Sverre Bromander. 

– Hvorfor det? Normalt vil vel dette bety at avtalen forlenges, som jo var kravet?

– Normalt, ja, men det gjenstår å se, sier Bromander.

Splitter forbundene

En x-faktor er at det kun er Akedemikernes streik som avbrytes med lønnsnemnd. Unio, som streiker med samme krav om å fortsette den eksisterende tariffavtalen, får fortsette sin aksjon inntil videre. Når Rikslønnsnemnda skal avgjøre, vil det med andre ord potensielt skje parallelt med at Unio streiker med akkurat samme krav.

– Det finnes kun praksis for å fortsette status quo, sa advokat Jan Fougner til Rett24 sist uke, om Rikslønnsnemndas behandling. Han mente det ville være sensasjonelt om nemnda kom til noe annet enn forlengelse av avtalen.

– Har en slik situasjon oppstått før, der de streikende kan se ut til å ha mest å tjene på lønnsnemnd?

– Nei. Dette er veldig spesielt, sa Fougner.

Read Entire Article