Ærlige studenter fant feil: Eksamensoppgaver trukket

2 weeks ago 11Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) Foto: Aurora Ytreberg Meløe / VG

Etter at flere studenter ved UiT hadde jobbet med en hjemmeeksamen i en uke, fikk de beskjed om at to oppgaver ikke skulle løses likevel. Årsaken var en feil universitetet hadde gjort.

Publisert:

For mindre enn 20 minutter siden

Feilen ble oppdaget av to studenter som googlet en formel, og oppdaget at svaret lå tilgjengelig på nett.

– De tok kontakt med emneleder og sa fra. Vi er veldig takknemlige for at vi har så flinke og ærlige studenter som gjorde oss oppmerksomme på denne feilen, sier prodekan Astrid Gramstad ved UiT.

159 studenter som allerede har en bachelor i et helsefag, men tar en mastergrad på deltid for å spesialisere seg, er rammet av feilen ved Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

VG har snakket med studenter som er veldig fortvilet over at de har brukt verdifull tid på oppgaver som nå er trukket. 

«Institutt for helse- og omsorgsfag har blitt kjent med at det for oppgave 5 og 6 på denne eksamen ligger enkelt tilgjengelig svaralternativ på internett», står det i mailen studentene mottok mandag.

Ifølge meldingen fra studieleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag, har universitetet gjort en feil da de seks oppgavene innenfor faget forskningsmetode og metodologi, ble sendt ut. De to spørsmålene som nå er fjernet, er i kvantitativ metode og statistikk.

Astrid Gramstad, Førsteamanuensis ved masterprogram i helsefaglig utviklingsarbeidInstitutt for helse- og omsorgsfag Foto: Jan Fredrik Frantzen

Det viste seg at UiT hadde gjenbrukt en oppgave som tidligere var gitt ved NTNU, og at sensorveiledningen til oppgavene ligger tilgjengelig på nett.

Det var flere studenter helt uvitende om da de brukte en uke på å løse oppgavene – til ingen nytte.

En av dem forteller at hun prioriterte nettopp disse to oppgavene fordi hun kunne de best.

Hun har også brukt halvparten av studiedagene hun får fri fra jobben for å ta eksamen, på å løse de to oppgavene.

Studenten synes det et er urettferdig at de som løste noen av de andre oppgaver først, får en uke mer på å løse eksamen.

Les også

Fikk eksamen avbrutt én time før innlevering: – Utrolig skuffende

Studenter ved NTNU reagerer på at eksamenen i informasjonsteknologi ble avbrutt på grunn av en teknisk feil.

Gramstad sier de valgte den løsningen de mente var best for studentene, ved å stryke de to oppgavene. Alternativet ville være å la alle ta hele eksamen på nytt.

– Men det er selvsagt uheldig for dem som har brukt tiden til nå på disse oppgavene, jeg har stor forståelse for at det oppleves urettferdig for dem, sier prodekanen.

Foto: Frank May / NTB

Studenten VG har snakket med, er kritisk til at universitetet stiller høye krav til studentenes kritiske og analytiske evner, og terper på regler om plagiat, mens de selv gir en eksamen som bare er resirkulering av noe annet.

Hun viser til at det er en stor gruppe ansatte ved universitetet som er ansvarlig for gjennomføring av eksamen, og hun synes det er svakt at skolen kan gjøre sånne feil, og sende en mail om det.

Ifølge Gramstad har feilen skjedd ved at de brukte åpne læringsressurser, der formålet er å gjøre undervisningen tilgjengelig for flest mulig. De var bare ikke klar over at svarene også lå ute på nett.

– Hadde vi googlet selv, hadde vi jo funnet det, men det var ikke i våre tanker, sier hun til VG.

Hun legger til at når de bruker denne ressursen til eksamensoppgaver, vil de i fremtiden være nøyere med å undersøke hva som ligger åpent tilgjengelig.

Les også

Fikk eksamen avbrutt én time før innlevering: – Utrolig skuffende

Studenter ved NTNU reagerer på at eksamenen i informasjonsteknologi ble avbrutt på grunn av en teknisk feil.

UiT har også tidligere gjort feil på eksamen. I 2016 lå eksamensoppgaven til 4. Avdeling jus synlig inne i eksamenslokalet i en time før eksamen begynte. Klagenemnda bestemte at eksamen måtte tas på nytt, og studentene kunne velge om de ville ta det før eller etter sommerferien, ifølge Nordlys.

Publisert:

Publisert: 21.11.23 kl. 15:03

Read Entire Article