Advokatforeningen kritisk til forslag om ny reiseregel

1 month ago 30Tirsdag sendte Justisdepartementet ut forslag til flere endringer i salærforskriften. Bant annet gjelder det metoden for å beregne reisetid til rettsmøter. Forskriften gir i dag 0,7 ganger salærsatsen når reisen varer mer enn 30 minutter.

Vi søker 1-3 advokatfullmektiger/advokater

Kun til døren

Kjernen i forslaget er at begrepet «reisetid» kun skal inkludere den tiden som faktisk brukes til reise, ikke ventingen fra man ankommer til rettsmøtet starter. Tvedestrand-advokat Ole J. Devold, som gjennom en kjennelse han fikk i 2022 har utløst endringen, kalte forslaget svært urimelig.

– Du er jo nødt til å legge inn noe dødtid, for å ta høyde for trafikale hindringer, parkeringsproblemer eller hva enn. Om jeg skal på et møte i Oslo som begynner kl 12, og skal kjøre fra Tvedestrand, så er det er klart jeg må beregne mer enn de tre timene det tar om alt går knirkefritt, sa Devold til Rett24.

Les: Departementet vil kneppe inn reisetiden i salærforskriften – klokken skal stoppe i tinghusdøren

Kritisk

Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith mener forslaget bærer preg av detaljstyring.

– Forslaget er et godt eksempel på hvorfor mange advokater ikke ønsker å ta saker på den offentlige rettshjelpsordningen. I tillegg til den underregulerte rettshjelpssatsen, preges ordningen av at staten detaljstyrer advokatens arbeid, og behandler dem mistenksomt og smålig. Justisdepartementet bør ønske at flest mulig dyktige og erfarne advokater tar disse svært viktige sakene. Dette er virkelig ikke måten å oppnå det på, sier Smith.

Forslaget fra Justisdepartementet er nå ute på høring, med høringsfrist i august. 

Read Entire Article