Wintershall vil ikke ha Fredriksen-rigg

Wintershall har terminert kontrakten med ulykkesriggen West Mira som eies av Northern Ocean og driftes av Seadrill.

Wintershall vil ikke ha Fredriksen-rigg
Northern Oceans borerigg West Mira har vært i hardt vær etter flere uønskede hendelser de seneste månedene.

Nå er oljeselskapet Wintershall DEA lei og terminerer kontrakten.

Årsaken er utstrakt nedetid på riggen etter et uhell 19. mars i år. Riggen,  som opereres av Seadrill, var ventet å komme i drift igjen i midten av april, men i forrige uke meldte Northern Ocean at den fortsatt ikke hadde startet opp.

«Selskapet jobber konstruktiv med alle sine interessenter og tar alle kommersielle og rettslige skritt som er nødvendig for å begrense implikasjonene for interessentene», skriver Northern Ocean om termineringsvarselet i en børsmelding tirsdag kveld.

Flere hendelser og pålegg

Det var i mars at West Mira mistet en brønnventil som skulle senkes ned på en brønn på Nova-feltet i Nordsjøen da en wire røk. Ingen ble skadet, men boreoperasjonene ble stoppet og oljebrønnen sikret.

Tidligere samme måned ble Seadrill, som altså står for driften av riggen, ilagt en tvangsmulkt etter et tilsyn på boreriggen der det ble påvist «alvorlige brudd på regelverket». Det var første gang Petroleumstilsynet noensinne hadde gitt tvangsmulkt til et selskap - en mulkt som senere ble frafalt.

STØRSTE AKSJONÆR I NORTHERN OCEAN: John Fredriksen.

Foto: Ints Kalnins

I et brev til Seadrill 5. mars pekte tilsynet nettopp på at det hadde skjedd en rekke alvorlige hendelser på West Mira etter at tillatelse til å bruke enheten på norsk sokkel ble gitt i oktober 2019.

Northern Ocean

 
  • Riggselskap som ble skilt ut av Northern Drilling i 2019.
  • Eier de to halvt nedsenkbare boreriggene «West Mira» og «West Bollsta», som ble med fra utskillelsen.
  • Ble notert på Oslo Børs i februar 2020. John Fredriksen eier rundt 40 prosent av selskapet.

«Vi har i tillegg gjennomført en rekke møter der vi har uttrykt vår bekymring over observasjoner i tilsyn og gransking, over kapasitet og kompetanse i deres organisasjon og risikoforståelse om bord på innretningen,» skrev Petroleumstilsynet i brevet.

Petroleumstilsynet kom også med et pålegg til Seadrill etter å ha gransket en hendelse fra oktober i fjor på riggen West Bollsta, som også eies av Northern Ocean.

Der løsnet et stigerør på 26,5 tonn, som falt ned på boredekket. Granskingen identifiserte til sammen ni avvik. Den viste også at Seadrill ikke hadde korrigert tidligere rapporterte avvik og pålegg.