Vipers-sjefar tek sjølkritikk i sjikanesaka: – Siste ord er kanskje ikkje sagt

Vipers har fått kritikk for å ha handtert sjikanesaka for dårleg. Styreleiaren seier at omdømmet kjem først og at siste ord i saka kanskje ikkje er sagt.

Vipers-sjefar tek sjølkritikk i sjikanesaka: – Siste ord er kanskje ikkje sagtVipers har fått kritikk for å ha handtert sjikanesaka for dårleg. Styreleiaren seier at omdømmet kjem først og at siste ord i saka kanskje ikkje er sagt.