Vil doble i ship management

Seatrans-gruppen i Bergen går sammen med Columbia Shipmanagement om å etablere et nytt driftsselskap for skip i Norge. Stödig Ship Management vil fra starten av ha ansvaret for bemanning og drift av Seatrans' kjemikalietankere og SeaCargos linjeskip. Ambisjonen er å drifte mellom 30 og 40 skip innen tre til fem år.

Vil doble i ship management
– Vi sikter oss inn på å betjene rederier som eier mindre og mellomstore tankskip og linje- og lasteskip, sier sjefen i nyetablerte Stödig Ship Management, Gisle Rong, til Finansavisen.

Inntil nå har han hatt den samme rollen i Seatrans Ship Management, som har stått for driften av Seatrans' egen flåte.

Stödig Ship Management vil fra starten av ha ansvaret for bemanning og drift av Seatrans' kjemikalietankere og SeaCargos linjeskip. Pr. i dag er det 14-15 fartøyer.

Ambisjonen er å drifte mellom 30 og 40 skip innen tre til fem år, ifølge Rong.

Partnerskap med Columbia

Selskapet eies 50/50 av Seatrans og tyske Columbia Shipmanagement. På driftssiden har de hatt et samarbeid i flere år allerede.

– Gradvis har tanken på å videreutvikle dette til noe mer modnet hos begge parter, sier Rong. Han viser til at Seatrans har lang erfaring i å bemanne og drive tank- og linjeskip og overbevist om at denne ekspertisen vil være attraktiv også for andre rederier.

– Nå vil rederne kunne velge driftsmiljø i et marked med sterkere konkurranse, sier han.

– Du frykter ikke at Seatrans' medeierskap kan bli brukt som et argument mot å overlate driften av tilsvarende skip til dere?

– Nei, jeg vil heller si tvertimot. At vi i mange år har stått for driften av Seatrans' kjemikalietankere og linjeskip har gitt oss ekstra god kjennskap til disse skipstypene og markedene, noe våre kunder selvsagt vil dra nytte av.

– Vi selger en tjeneste der rederiene som velger oss skal være trygge på at vi jobber 100 prosent for dem, sier Rong.

Nordisk aktør

Nylig solgte Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi i Bergen sin ship management-virksomhet til selskapet OSM Maritime Group. Og ship managementselskapet Wallem med hovedbase i Hong Kong og kontorer flere steder i verden - også i Bergen - er deleid av Bergensrederen Tom Chr. Steckmest.

– Vår nisje er det nordiske markedet hvor vi skal tilby tjenester innen drift av skip, sier Rong. 

– Offshore-, linje/kystfart og kjemikalietankskip er hovedområdene for satsingen, og disse skipstypene er det jo mange av i Bergen, sier han. 

I dag sysselsetter Seatrans Ship Management i underkant av 500 sjøfolk, de fleste fra Romania og Bulgaria, og har rundt 40 landansatte. Partneren Columbia Shipmanagement er en stor global aktør innen ship management-tjenester.

– Stort volum, stordriftsfordeler, større markedsadgang og et kraftigere fotavtrykk også utenfor Europa skal gi oss mulighet til å rykke opp i eliteserien i vårt marked, sier Rong.