Vi jukser ikke!

Plan- og bygningsetaten i Oslo jukser ikke. Vi følger beregningsmåtene i Byggesaksforskriften som gjelder for alle kommuner.

Vi jukser ikke!Plan- og bygningsetaten i Oslo jukser ikke. Vi følger beregningsmåtene i Byggesaksforskriften som gjelder for alle kommuner.