Utvidar ordninga med karantenehotell – men utanrikstenesta går fri "- Heia Norge" !

Karantenehotellordninga vart denne veka utvida til å gjelde alle reisande frå land utanfor EØS. Men ikkje om du eller ektefellen din jobbar i utanrikstenesta.

Utvidar ordninga med karantenehotell – men utanrikstenesta går fri "- Heia Norge" !

Karantenehotellordninga vart denne veka utvida til å gjelde alle reisande frå land utanfor EØS. Men ikkje om du eller ektefellen din jobbar i utanrikstenesta.