Utadvendte og strukturerte mennesker taklet pandemien best

Historien om pandemien er også historien om en kjær hviletid for innadvendte. Nå viser en stor studie at det kanskje ikke var helt slik likevel.

Utadvendte og strukturerte mennesker taklet pandemien bestHistorien om pandemien er også historien om en kjær hviletid for innadvendte. Nå viser en stor studie at det kanskje ikke var helt slik likevel.