Tingretten løslot ettersøkt mann fra varetekt mot 1,5 millioner kroner i kausjon

Løslatelse mot kausjon er noe man oftest hører om på amerikansk film, men hjemmelen finnes også i norsk rett. Sist uke ble den brukt i Buskerud tingrett.

Tingretten løslot ettersøkt mann fra varetekt mot 1,5 millioner kroner i kausjonLøslatelse mot kausjon er noe man oftest hører om på amerikansk film, men hjemmelen finnes også i norsk rett. Sist uke ble den brukt i Buskerud tingrett.