Tek-oppturen fortsetter på Wall Street – Nasdaq kraftig opp

Brikkeprodusenteten Nvidia holder på torsdagens oppgang.

Tek-oppturen fortsetter på Wall Street – Nasdaq kraftig oppBrikkeprodusenteten Nvidia holder på torsdagens oppgang.