Tag: Underskrev fremtidsfullmakt med påholden penn - lege mente han ikke kunne ha forstått avtalen

- E24 Fullmakt - misbruk
Underskrev fremtidsfullmakt med påholden penn - lege mente han ikke kunne ha forstått avtalen.

Underskrev fremtidsfullmakt med påholden penn - lege mente...

Underskrev fremtidsfullmakt med påholden penn - lege mente han ikke kunne ha forstått avtalen. E24s gjennomgang viser over hundre saker der personer har gitt andre ansvar for egne interesser, gjennom avtaler som ikke oppfyller kravene. Årsaken er problemer med vitner eller fullmaktsgivers forståelse.