Steingrim Wolland krever granskning av Advokatfirmaet Rogstad – fikk avslag i Borgarting

I en kjennelse fra Borgarting fremkommer det at den tidligere styrelederen har saksøkt både Advokatfirmaet Rogstad AS, samtlige styremedlemmer og administrativ leder Afzzal Ghauri.

Steingrim Wolland krever granskning av Advokatfirmaet Rogstad – fikk avslag i BorgartingI en kjennelse fra Borgarting fremkommer det at den tidligere styrelederen har saksøkt både Advokatfirmaet Rogstad AS, samtlige styremedlemmer og administrativ leder Afzzal Ghauri.