Stavanger-barne­hage kan sten­ges etter måling av uaksep­tabelt støy­nivå

Stavanger-barne­hage kan sten­ges etter måling av uaksep­tabelt støy­nivå