Staten vant Svalbard-striden i Høyesterett enstemmig

Høyesterett kom mandag til samme resultat som underinstansene, i spørsmålet om latviernes rettigheter i Barentshavet.

Staten vant Svalbard-striden i Høyesterett enstemmigHøyesterett kom mandag til samme resultat som underinstansene, i spørsmålet om latviernes rettigheter i Barentshavet.