Staten må bidra til å finansiere psykologstillinger i kommunene

Retten til nødvendig helsehjelp må ikke bli avhengig av lommebok.

Staten må bidra til å finansiere psykologstillinger i kommuneneRetten til nødvendig helsehjelp må ikke bli avhengig av lommebok.