Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til barne- og familieministeren. Besvart: 15.11.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Statsråden har til NRK sagt at regjeringen øker bevilgningene til omsorgssentrene som har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Kan statsråden utdype mer i detalj hva hun og hennes departement har gjort for å forhindre at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner på hennes vakt?

Nov 15, 2023 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til barne- og familieministeren. Besvart: 15.11.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe
Statsråden har til NRK sagt at regjeringen øker bevilgningene til omsorgssentrene som har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Kan statsråden utdype mer i detalj hva hun og hennes departement har gjort for å forhindre at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner på hennes vakt?