Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 24.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

I februar spurte jeg statsråden om hvorvidt utvalget som skal granske terrorangrepet i Oslo i 2022 har tilstrekkelig bredt mandat og sammensetning til å belyse alle sider ved samhandlingen mellom PST og E-tjenesten. Statsrådens svar var bekreftende. Siden da har det kommet frem flere nye opplysninger i media, særlig VGs avsløringer av dialogen E-tjenesten hadde med en islamist. Mener statsråden fortsatt at mandatet til og sammensetningen av utvalget er brede nok til å belyse samspillet mellom PST og E-tjenesten i forkant av terrorangrepet?

Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 24.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlI februar spurte jeg statsråden om hvorvidt utvalget som skal granske terrorangrepet i Oslo i 2022 har tilstrekkelig bredt mandat og sammensetning til å belyse alle sider ved samhandlingen mellom PST og E-tjenesten. Statsrådens svar var bekreftende. Siden da har det kommet frem flere nye opplysninger i media, særlig VGs avsløringer av dialogen E-tjenesten hadde med en islamist. Mener statsråden fortsatt at mandatet til og sammensetningen av utvalget er brede nok til å belyse samspillet mellom PST og E-tjenesten i forkant av terrorangrepet?