Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Resultatene fra Politiets innbyggerundersøkelse 2022 viser at Sør-Vest politidistrikt sammenlignet med andre politidistrikt har lav tillit hos innbyggerne, og at tilliten i regionen i tillegg har falt fra 82 pst. i 2017 til 59 pst. i 2022. Samtidig kan vi se at oppklaringsprosenten i distriktet er blitt redusert fra ca. 53 pst. i 2017 til 37,1 pst. i 2023. Er statsråden bekymret for disse tallene og utviklingen, og hva vil statsråden gjøre for at politiet skal få høyere oppklaringsprosent og økt tillit?

Nov 15, 2023 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Resultatene fra Politiets innbyggerundersøkelse 2022 viser at Sør-Vest politidistrikt sammenlignet med andre politidistrikt har lav tillit hos innbyggerne, og at tilliten i regionen i tillegg har falt fra 82 pst. i 2017 til 59 pst. i 2022. Samtidig kan vi se at oppklaringsprosenten i distriktet er blitt redusert fra ca. 53 pst. i 2017 til 37,1 pst. i 2023. Er statsråden bekymret for disse tallene og utviklingen, og hva vil statsråden gjøre for at politiet skal få høyere oppklaringsprosent og økt tillit?