Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Om regjeringen vil ta initiativ til å pålegge Statskog å bruke eiendommen Meraker Brug til å utvikle driftsmetoder som skal bidra til å opprettholde et mangfold av økosystemer

Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren. Besvart: 23.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra BorchOm regjeringen vil ta initiativ til å pålegge Statskog å bruke eiendommen Meraker Brug til å utvikle driftsmetoder som skal bidra til å opprettholde et mangfold av økosystemer