Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Om mulighetene for representantene i Viken fylkesting til å utføre sitt verv ved siden av ordinær jobb når fylket er så stort

Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup
Om mulighetene for representantene i Viken fylkesting til å utføre sitt verv ved siden av ordinær jobb når fylket er så stort