Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 15.11.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

I likhet med et samla Lofoten er jeg redd. Ingen forsøk på å forklare de lokale forholdene, med brua og flyplassen som blir stengt, og ingen av historiene fra pasienter og fagfolk har nådd fram: Nordlandssykehuset Lofoten foreslås nedgradert til distriktsmedisinsk senter. Støtter statsråden denne vurderingen, og hva synes statsråden om de tidligere konklusjonene vedtatt av Helse Nord: Lofotens geografiske og værmessige forhold skaper utfordringer med å transportere pasienter og gjør at der må være muligheter for akuttkirurgiske tiltak?

Nov 15, 2023 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 15.11.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
I likhet med et samla Lofoten er jeg redd. Ingen forsøk på å forklare de lokale forholdene, med brua og flyplassen som blir stengt, og ingen av historiene fra pasienter og fagfolk har nådd fram: Nordlandssykehuset Lofoten foreslås nedgradert til distriktsmedisinsk senter. Støtter statsråden denne vurderingen, og hva synes statsråden om de tidligere konklusjonene vedtatt av Helse Nord: Lofotens geografiske og værmessige forhold skaper utfordringer med å transportere pasienter og gjør at der må være muligheter for akuttkirurgiske tiltak?