Spørretimespørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 19.10.2023. Besvart: 25.10.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om statsråden ser at regjeringens prioritering av nye politikontorer bidrar til at vi får færre politifolk og mindre kriminalitetsbekjempelse i Oslo og resten av landet

Nov 2, 2023 - 01:30
 0
Spørretimespørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til justis- og beredskapsministeren
Spørretimespørsmål, datert: 19.10.2023. Besvart: 25.10.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om statsråden ser at regjeringens prioritering av nye politikontorer bidrar til at vi får færre politifolk og mindre kriminalitetsbekjempelse i Oslo og resten av landet