Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren. Besvart: 15.11.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

14. november kommer et titalls ordførere og næringsliv fra hele prisregion NO2 til Stortinget for møter på Stortinget og med regjeringen. Budskapet er tydelig, dagens strømpriser og prisforskjeller mellom Sørlandet og Øst- og Vestlandet er uakseptable, uholdbare og må tas tak i. Undertegnede har foreslått flere tiltak som kunne forbedret situasjonen, samt etterlyst handling fra regjeringen utallige ganger. Det svares med mer kraft, mer nett og mer enøk, men dette er langt fram. Kommer regjeringen med løsninger som virker snarlig?

Nov 15, 2023 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren. Besvart: 15.11.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland
14. november kommer et titalls ordførere og næringsliv fra hele prisregion NO2 til Stortinget for møter på Stortinget og med regjeringen. Budskapet er tydelig, dagens strømpriser og prisforskjeller mellom Sørlandet og Øst- og Vestlandet er uakseptable, uholdbare og må tas tak i. Undertegnede har foreslått flere tiltak som kunne forbedret situasjonen, samt etterlyst handling fra regjeringen utallige ganger. Det svares med mer kraft, mer nett og mer enøk, men dette er langt fram. Kommer regjeringen med løsninger som virker snarlig?