Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren. Besvart: 15.11.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Vi leser altfor ofte om bedriftseiere og formuende som flytter fra Norge på grunn av det de beskriver som vanskelige vilkår som favoriserer utenlandsk eierskap, og et skatteregime som gjør bedriftseiere til en belastning for bedriftene. Siden Støre-regjeringen tiltrådte, er formue og utbytteskatt blitt økt betraktelig, og skattebelastningen for norsk eierskap likeså. Kan statsråden forklare hvorfor regjeringen fører en skatte- og avgiftspolitikk som favoriserer utenlandsk eierskap, og som sørger for skatteflukt av formuende ut fra Norge?

Nov 15, 2023 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren. Besvart: 15.11.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum
Vi leser altfor ofte om bedriftseiere og formuende som flytter fra Norge på grunn av det de beskriver som vanskelige vilkår som favoriserer utenlandsk eierskap, og et skatteregime som gjør bedriftseiere til en belastning for bedriftene. Siden Støre-regjeringen tiltrådte, er formue og utbytteskatt blitt økt betraktelig, og skattebelastningen for norsk eierskap likeså. Kan statsråden forklare hvorfor regjeringen fører en skatte- og avgiftspolitikk som favoriserer utenlandsk eierskap, og som sørger for skatteflukt av formuende ut fra Norge?