Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Når politiet i løpet av høsten skal revidere egne rutiner for håndtering av saker om savnede asylbarn, hvilke utfordringer mener statsråden det er viktig å adressere, og på hvilken måte skal dette gjøres?

Nov 15, 2023 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Når politiet i løpet av høsten skal revidere egne rutiner for håndtering av saker om savnede asylbarn, hvilke utfordringer mener statsråden det er viktig å adressere, og på hvilken måte skal dette gjøres?