Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 02.02.2023. Besvart: 08.02.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om statsråden kan bekrefte at det er gjennomført autorisasjoner av de over 100 PST-ansatte i politidistriktene, og hvis ikke, kan statsråden redegjøre for hvor mange autorisasjoner som faktisk har blitt gjennomført

Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministerenSpørretimespørsmål, datert: 02.02.2023. Besvart: 08.02.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om statsråden kan bekrefte at det er gjennomført autorisasjoner av de over 100 PST-ansatte i politidistriktene, og hvis ikke, kan statsråden redegjøre for hvor mange autorisasjoner som faktisk har blitt gjennomført