Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 09.11.2023. Besvart: 15.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvilke utfordringer mener statsråden er viktige å adressere når politiet i løpet av høsten skal revidere egne rutiner for håndtering av saker om savnede asylbarn

Nov 17, 2023 - 12:30
 0
Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren
Spørretimespørsmål, datert: 09.11.2023. Besvart: 15.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvilke utfordringer mener statsråden er viktige å adressere når politiet i løpet av høsten skal revidere egne rutiner for håndtering av saker om savnede asylbarn