Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 25.11.2021. Besvart: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvordan statsråden vil ivareta ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning som et reelt straffalternativ med rimelig saksbehandlingstid, når regjeringen foreslår å redusere støtten til dette i tilleggsnummeret til statsbudsjettet

Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren
Spørretimespørsmål, datert: 25.11.2021. Besvart: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvordan statsråden vil ivareta ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning som et reelt straffalternativ med rimelig saksbehandlingstid, når regjeringen foreslår å redusere støtten til dette i tilleggsnummeret til statsbudsjettet