Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Om hvordan statsråden ser for seg at domstolene skal gjennomføre en reversering av domstolsreformen innenfor de økonomiske rammene regjeringen legger opp til

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie MehlOm hvordan statsråden ser for seg at domstolene skal gjennomføre en reversering av domstolsreformen innenfor de økonomiske rammene regjeringen legger opp til