Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 10.11.2022. Fremsatt av: Sveinung Stensland (H). Besvart: 23.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvordan statsråden ser for seg at domstolene skal gjennomføre en reversering av domstolsreformen innenfor de økonomiske rammene regjeringen legger opp til

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministerenSpørretimespørsmål, datert: 10.11.2022. Fremsatt av: Sveinung Stensland (H). Besvart: 23.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvordan statsråden ser for seg at domstolene skal gjennomføre en reversering av domstolsreformen innenfor de økonomiske rammene regjeringen legger opp til