Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren. Besvart: 01.02.2023 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Om hva som har vært regjeringens begrunnelse for å omprioritere middler fra utdanning i utviklingsland til den varslede satsningn på matsikkerhet

Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren. Besvart: 01.02.2023 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen TvinnereimOm hva som har vært regjeringens begrunnelse for å omprioritere middler fra utdanning i utviklingsland til den varslede satsningn på matsikkerhet