Spørretimespørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren. Besvart: 18.01.2023 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Den 11. januar i år ble Bråtejordet skole i Lillestrøm kommune stengt av verneombudet som følge av trusler mot lærere. Det er dramatisk. I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2021 kommer det imidlertid frem at én av fire lærere i grunnskolen er utsatt for vold og trusler. I Oslo alene var det i 2021 over 3 500 volds- og trusselhendelser mot ansatte ved skoler i Oslo. Trusler og vold er en del av hverdagen til mange av landets lærere. Har statsråden foretatt seg noe for å ta tak i lærernes trygghet og vold og trusler?

Spørretimespørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren. Besvart: 18.01.2023 av kunnskapsminister Tonje BrennaDen 11. januar i år ble Bråtejordet skole i Lillestrøm kommune stengt av verneombudet som følge av trusler mot lærere. Det er dramatisk. I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2021 kommer det imidlertid frem at én av fire lærere i grunnskolen er utsatt for vold og trusler. I Oslo alene var det i 2021 over 3 500 volds- og trusselhendelser mot ansatte ved skoler i Oslo. Trusler og vold er en del av hverdagen til mange av landets lærere. Har statsråden foretatt seg noe for å ta tak i lærernes trygghet og vold og trusler?